Ceramiczna Spółdzielnia Pracy > Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż

Ceramiczna Spółdzielnia pracy w Jedlni Letnisko sprzeda nieruchomość gruntową położoną w Radomiu przy ul Garbarskiej 31 oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Radom jako działka nr 4 o powierzchni 2874 m² wraz z znajdującymi się na niej budynkami o powierzchni 875,93m²  w cenie 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych).

Nieruchomość wyposażona jest we wszystkie media.

Osoby kontaktowe

48 322 10 45 Zygmunt Zaręba

48 322 10 78 Roman Lenkiewicz

zareba@ceramiczna.pl

Napisano w Bez kategorii

W archiwum