Ceramiczna Spółdzielnia Pracy > Oferta > Elementy izolacyjne do urządzeń elektrycznych

Elementy izolacyjne do urządzeń elektrycznych

Produkujemy wyroby ceramiczne, elektroizolacyjne, odpowiadające normie PN76/E-06301 z masy kordierytowej, porcelany technicznej oraz szamotowej. Produkujemy kształtki o rożnych wymiarach wg rysunków własnych lub sporządzonych przez zamawiających.