Ceramiczna Spółdzielnia Pracy > Oferta > Filtry ceramiczne dla odlewnictwa

Filtry ceramiczne dla odlewnictwa

Stosowanie filtrów ceramicznych daje gwarancję produkowania odlewów o wysokiej jakości przy małej ilości braków. Dotyczy to głównie odlewów wysokiej jakości potrzebnych w przemyśle samochodowym, ciągnikowym, maszynowym i dla hydrauliki siłowej. Dzięki zastosowaniu filtracji ciekłego metalu w formie odlewniczej otrzymuje odlewy bez wytrąceń niemetalicznych, które pochodzą z różnych źródeł – głównie żużel, popioły, pozostałości po topniku z procesu topienia, cząsteczki z wymurówki pieca, kadzi, masy formierskiej (erozja z układów wlewowych), a także produkty utleniania (tlenki magnezu, siarczki metali itp.)
Badania wykazały, że zwykły, dobrze zaprojektowany układ wlewowy ma bardzo ograniczoną zdolność oddzielania żużli (ok. 10%). Główną przyczyną jest burzliwy przepływ metalu i niemożliwość wychwycenia żużli w czasie pierwszych sekund zalewania form. Przepuszczając metal przez filtry zmniejsza się również ilość pochłanianego powietrza i gazów oraz zmniejsza się ilość mikrocząsteczek, co powoduje zmniejszenie ilości braków powstałych z tej przyczyny. Zwiększa się również lejność metalu.

Zaletą filtrowania jest:

  • zmniejszenie ilości braków wewnętrznych i zewnętrznych (u odbiorcy po obróbce wiórowej),
  • zwiększenie uzysku odlewniczego (mniejsza ilość braków, likwidacja odżużlaczy itp.),
  • poprawa własności mechanicznych Rm, A5, poprawa obrabialności – zmniejszenie zużycia narzędzi skrawających,
  • możliwość zmniejszenia naddatków na obróbkę (czasami naddatek uwzględnia potrzebę usunięcia wad powierzchniowych odlewu), a więc zmniejszenie ciężaru odlewu,
  • zwiększenie ekonomiczności produkcji odlewów.

AKTUALNIE PRODUKOWANE FILTRY CERAMICZNE

Nr Fabr. Wymiary [mm] Ød oczka [mm] Ilość oczek [szt.] Pow. Czynna [mm2]
X Y H
51 50 50 10 2,5 191 937
51a 50 50 15 2,5 191 937
51b 50 50 10 3,0 150 1059
51c 50 50 15 3,0 150 1059
60 60 60 10 2,5 292 1432
50 50 75 10 2,8 230 1415
50g 50 75 10 2,5 285 1398
75 75 75 10 2,5 487 2389
76 75 75 10 3,0 346 2444
81/163 81 81 12 2,5 559 2742
81 81 81 12 2,8 385 2369
81b 81 81 12 3,8 288 3264
100 100 100 12 3,0 631 4458

 

Nr Fabr. Wymiary [mm] Ød oczka [mm] Ilość oczek [szt.] Pow. Czynna [mm2]
ØD H
686 58 15 4,6 26 431
685 70 15 5,5 31 736
743 71 15 3,5 77 740
743a 71 15 2,5 190 932
745 70 15 4,5 27 429
688 54 10 8,0 12 602
687 55 10 2,7 89 509
746a 91 12 3,2 115 924
746 91 17 3,2 115 924
758 100 12 2,5 275 1349