Ceramiczna Spółdzielnia Pracy > O nas

O nas

Ceramiczna Spółdzielnia Pracy (CSP) w Jedlni Letnisko, prowadzi działalność produkcyjną od 1949 roku. Produkuje wyroby elektroizolacyjne, ognioodporne, termoizolacyjne, chemoodporne i specjalnego przeznaczenia z mas ceramicznych. Baza techniczno-technologiczne oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają na wyprodukowanie mas ceramicznych wykazujących bardzo wysoką jednorodność oraz duże rozdrobnienie ziarna.
CSP jest samodzielnym przedsiębiorstwem, zatrudniającym 70 pracowników, posiada własny system kontroli jakości.

GABARYTY PRODUKOWANYCH WYROBÓW

CSP produkuje kształtki o ciężarze maksymalnym 3,5 kg. Przeważającą produkcję stanowią kształtki o zakresie wagowym od 0,001 do 1,0 kg. Maksymalne wymiary liniowe kształtek wynoszą 250X250 mm, bez względu na ich kształt. Rury jednootworowe i wielootworowe produkowane są o przekrojach zewnętrznych od 3,0 do 70,0 mm a długość i odchylenie od prostolinijności w uzgodnieniu z odbiorcą.